Toegankelijkheid

affiliate-disclaimer
affiliate-disclaimer

Xbeste zet zich volledig in voor de toegankelijkheid van onze website voor alle mensen. Dit betekent dat onze site voor iedereen toegankelijk zal zijn, ongeacht verschillen in gehoor, beweging, zicht en cognitieve vaardigheden. Wij geloven dat het internet is ontworpen om de wereld te democratiseren. Toegang tot internet en inhoud zijn essentieel voor het succes van onze samenleving. Wij zijn van mening dat de wereld een betere plek kan worden door een niet-discriminerende benadering van elk individu, ongeacht hun status, beperkingen, overtuiging, huidskleur of sociaaleconomische status.

Hoe zorgen we hiervoor?

Xbeste heeft een toegewijd team samengesteld om onze website te monitoren, te auditen en aan te vullen. Het team bestaat uit ontwerpers, onderzoekers, programmeurs en contentmakers. Regelmatig wordt de website geauditeerd om te zorgen dat de vormgeving, UX en UI van onze website up-to-date blijven met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Momenteel verwerken we verschillende punten uit accessibility audits, zoals de "Google Lighthouse audit" en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). We streven ernaar dat Xbeste voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Probleem gevonden op Xbeste?

Mocht de website van Xbeste om welke reden dan ook ontoegankelijk of onbruikbaar voor je zijn

© 2024 White Citadel B.V. | KvK: 87387018 | All rights reserved